IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století

IV. bienále ČSVOS, 24.–25.5.2013 – program

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

24. – 25. května 2013 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) uskuteční IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století nazvané "Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem". Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.

Program můžete stáhnout zde.

IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století

IV. bienále ČSVOS – květen 2013 – výzva

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

 

Česká společnost pro výzkum 18. století si Vás dovoluje pozvat na IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století, které se bude konat ve dnech  24. – 25. května 2013 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1.  Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.  Rádi bychom oslovili co nejširší spektrum odborníků z různých oborů a oblastí výzkumu včetně doktorandů/doktorandek a studentů/studentek, kteří by mohli napomoci k doplnění obrazu duševního a emotivního života lidí „dlouhého“ 18. století.  Na pracovní názvy vašich příspěvků doplněné krátkou anotací (cca půl normostrany) se budeme těšit na adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 15. prosince 2012.  Písemné verze (zaslané optimálně do 30. června 2013) projdou recenzním řízením a s jejich publikací se počítá v čísle 2/2013 časopisu Cornova, revue České společnosti pro výzkum 18. století a FF UK.

Výzvu můžete stáhnout zde.

IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ XVIII. století (2)

IV. bienále ČSVOS, 24.–25.5.2013 – program

 

Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem

 

 

24. – 25. května 2013 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) uskuteční IV. bienále k problematice osvícenství a „dlouhého“ 18. století nazvané "Láska, vášeň, emoce mezi barokem a romantismem". Tématem bude proměna chápání, prožívání a zobrazování rozličných druhů emocí (láska, nenávist, strach, smutek, hněv, zoufalství, naděje, víra, ...) v období mezi dvěma emotivně vypjatými epochami evropských dějin – barokem a romantismem – a to v nejrůznějších oblastech, od literatury a (soukromé) korespondence či deníkových záznamů přes divadlo, výtvarné umění, hudbu až po plody vědecké reflexe ve filozofii, medicíně, teologii apod.

Program můžete stáhnout zde.

Vyšla kniha Rudolfa Svobody o českobudějovickém biskupu A. K. Růžičkovi (1761-1845)

Arnošt Konstantin Růžička. Josefinista na českobudějovickém biskupském stolci.
České Budějovice: Jih, 2011
.

Edice Středoevropské dějiny, sv. 4, 2011, 244 s. ISBN 978-80-86266-57-2.

Kniha je věnována osobnosti Arnošta Konstantina Růžičky (1761-1845), který byl v letech 1815-1845 druhým českobudějovickém biskupem. Jedná se o téma prozkoumané historiky dosud jen z malé části, a proto se téměř neodrazilo v odborné literatuře. Obsahově je vystavěna zejména na výsledcích z výzkumu pramenů uložených převážně v českých, rakouských a vatikánských archivech.  Růžičkova osobnost je středobodem této knihy a nabízí první ucelený pohled na jeho život a dílo. Avšak není pouhou biografií. V nejširším kontextu je příspěvkem k poznání středoevropských světských i duchovních dějin druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století. V užším kontextu přispívá k poznání života a duchovního směřování vysokých církevních hodnostářů působících v církevně-politickém systému josefinismu. V nejužším kontextu přibližuje samotnou českobudějovickou diecézi a České Budějovice ve sledované době.   Právě v souvislosti s uvedenými kontexty kniha mapuje Růžičkův společenský i duchovní obzor, ukazuje jeho teologické a filosofické orientace a zdroje, a konečně zařazuje jeho osobnost do duchovních proudů její doby.

Ke stáhnutí: předmluva ke sborníku Enlightenment in Bohemia

Se souhlasem Voltaire Foundation můžeme čtenářům našich stránek poskytnout předmluvu ke sborníku Enlightenment in Bohemia - (zde ke stažení).

Vyšla kniha Iva Cermana o šlechtické kultuře v 18. století

I. Cerman - Šlechtická kultura v 18. století Ivo Cerman: Šlechtická kultura v 18. století.
Praha: NLN, 2011.

ISBN 978-80-7422-070-8, 762 stran, 539/459,– Kč

Když si Giacomo Casanova vybral Čechy jako místo, kde stráví zbytek svého života, odcházel do země s vyspělou šlechtickou kulturou. Při zpětném pohledu však vypadá tvorba českých šlechticů poněkud bláznivě: Zjišťovali jste, zda je možno vidět nosem? Víte, že Valmont měl i českou verzi, kterou napsal kníže Lolo Clary? Napadlo vás někdy, zda tloušťka krku souvisí s pohlavním pudem? To jsou otázky, kterými se zabývali šlechtičtí spisovatelé. Ale patřily k nim i vážné problém y, jako byla kritika poddanství a náboženského útlaku, mravní výchova dětí nebo smělé plány na nastolení osvícenské konstituce. Předkládaná kniha tuto zapomenutou kulturu znovu oživuje, a to za pomoci mnoha nově objevených literárních výtvorů. Na světlo světa zde mnohdy poprvé přicházejí šlechtičtí spisovatelé, politici a mystici, jejichž dílo je významným obohacením českých kulturních dějin. Myšlenky těchto šlechticů byly však výsledkem hlubokých změn v myšlení, v náboženské kritice, v soukromí i profesním životě české šlechty, které přinesla doba osvícenství a reforem. Rozsáhlý výklad ukazuje českou šlechtu jako aktivního spolutvůrce evropského osvícenství.